Cengiz Kurtoðlu

Cengiz Kurtoðlu

203 letras · 0 fotos | página oficial:

Exibir músicas por número de acessos ou agrupadas em álbuns.
 1. Adý Hasret
 2. Ah Kýz
 3. Akþam Olmadan
 4. Anlat Anlat Heyecanlý Oluyor
 5. Ateþe Düþmüþüm
 6. Ayaz Geceler
 7. Ayný Sahilde
 8. Ayrýlmayalým
 9. Ayrýlýk Saati
 10. Aðladým Bugün
 11. Aðlamam Ondan
 12. Aðlatacak Beni Mi Buldun
 13. Aþk Delisiyim
 14. Aþkýmsýn Sen
 15. Aþkýmýz Bir Yalanmýþ
 16. Aþkýmýz Ýçin
 17. Aþkýmýza Aðlýyorum
 18. Aþýðým Aþýk
 19. Bahse Girerim
 20. Bana Sorma
 21. Ben Bilirim
 22. Bende Bittim
 23. Benim Ol
 24. Benim Olsaydýn
 25. Bir Cennettir Bu Dünya
 26. Bir Sen Bir De Ben
 27. Bir Sevgili Bulamadým
 28. Bir Ufacýk Dünyam Vardý
 29. Bizim Gibi
 30. Bizim Þarkýmýz
 31. Böyle Ayrýlamayýz
 32. Bu Þarký
 33. Bu Þehirden Gidiyorum
 34. Büyümeyen Bebek
 35. Canýma Kadar
 36. Canýmýn Ýçi
 37. Çok Seviyorum
 38. Cumbullu
 39. Daha Elin Olmadým
 40. Daha Yokluðunun Ýlk Akþamýnda
 41. Dayanamazsýn
 42. Daðlar (Unutmak Kolay Mý?)
 43. Daðlar Gibi
 44. Deli Yangýným
 45. Demek Gidiyorsun
 46. Deðiþme Sakýn
 47. Deðiþmedin Huyunu
 48. Deðmez Arkadaþ
 49. Domdom Kurþunu
 50. Dönmeseydin
 51. Dönmeseydin (tradução)
 52. Dualarým Onunla
 53. Duvardaki Resim
 54. Duysunlar
 55. Düþerim Dillere
 56. Düþman Baþýna
 57. Düþünecektin
 58. Elimde Deðil
 59. Elimdeki Resmin
 60. Elveda Sevgilim
 61. Emine
 62. Esirin Oldum
 63. Eyvallah
 64. Eðlenelim Bu Akþam
 65. Fadime
 66. Farketmez
 67. Farketmez Artýk
 68. Feryat
 69. Fosforlu Cevriye
 70. Gece Olunca
 71. Gel Barýþalým
 72. Gelin Etmiþler
 73. Gelin Olmuþ
 74. Gelirmi Bilmem
 75. Gideceðin Yeri Söyle
 76. Gidiyor musun
 77. Git Yoluna
 78. Gittin Gideli
 79. Gözlerin
 80. Gözlerini Yesinler
 81. Gözü Yaþlý
 82. Gözümle Gördüm
 83. Güler Geçersin
 84. Gülüm Hey
 85. Gülümse
 86. Hain Geceler
 87. Hala Yirmisinde
 88. Hangi Cennetten Geldik
 89. Hani Sen Benimdin
 90. Hasretim
 91. Hasretim Sana
 92. Hayatýmý Yazsam
 93. Hayatýmý Yaþýyorum
 94. Hayret
 95. Hayret Ettim
 96. Hazýr Deðilim
 97. Hele Gel
 98. Heves Mi Kaldý
 99. Hiç Aklýma Gelmemiþti
 100. Huzurum Yok
 101. Hýzmalým - Mardin Kapýsý
 102. Kabul Edemem
 1. Kadehi Þiþeyi Kýrarým
 2. Kadehimi Sana Kaldýrýyorum
 3. Kaderimsin
 4. Kar Beyaz
 5. Kara Gözlüm
 6. Kul Sevilmez mi
 7. Küllenen Aþk
 8. Kurban Olayým
 9. Kurban Olurum
 10. Kurþun Döktür
 11. Küstüm Sevgilim
 12. Küstüm Sevgilim Senle
 13. Kýrmýzý Yanaklarýn
 14. Layýk Bana
 15. Liselim
 16. Muhabbet Olsun
 17. Musalla Taþý
 18. Mutlu Ol Yeter
 19. Nasýl Unutacaðým
 20. Nazlý Meleðimsin
 21. Neden
 22. Niye Küstün Bana
 23. O Beni Sevsin
 24. O Eski Aþkým
 25. Ödeþtik Senle
 26. Okul Yýllarý
 27. Olmaz ki
 28. Ordayým
 29. Oy Oy Uþaklar
 30. Piþman Deðilim
 31. Resmini Öptüm
 32. Sana Benzemeyen
 33. Sana Gelirim
 34. Sana Hasret Gideceðim
 35. Sanki Ömür Bir Aþklýk
 36. Sen Aðlama
 37. Sen Sözden Anlamaz Mýsýn?
 38. Sen Ýstedin
 39. Sende Yanarsýn (Yaralý)
 40. Senden Bir Hatýra
 41. Seni Seveli
 42. Senin Eserin
 43. Senin Ýçin Burdayým
 44. Sensiz Cennet
 45. Sensiz Kutladým
 46. Sensiz Olmuyor
 47. Sensiz Yaþamak
 48. Sev Sev
 49. Sevdalandým
 50. Sevdalýyým
 51. Sevecekmisin
 52. Seven Benim
 53. Seviyorum
 54. Sevme Arkadaþ
 55. Sevmek Kim Sen Kimsin
 56. Sevmek Yetmez Mi?
 57. Sevmeyeceðim
 58. Soran Olursa
 59. Söyleyemedim
 60. Sözlerim Sevenlere
 61. Su Akar
 62. Sýký Sýký
 63. Tanrý Ýstemezse
 64. Tanrým Ýstedi
 65. Ümit Yere Batsýn
 66. Unutamam ki
 67. Unutulan
 68. Utanmasam Aðlarým
 69. Var Mý Söyle
 70. Vurgun
 71. Yakanlar Olur
 72. Yaktým Çýraný
 73. Yalan Gözler
 74. Yalan Mýydý?
 75. Yalan Söyledim
 76. Yalancý Bahar
 77. Yalanýn Batsýn
 78. Yalnýzlardayým
 79. Yalnýzým
 80. Yaralý
 81. Yasak Aþk
 82. Yaz Tatili
 83. Yaðmurla Aðladým
 84. Yaþanmýyor
 85. Yemin Ettim
 86. Yetmedi Mi?
 87. Yine mi Sen
 88. Yiðidim
 89. Ýnanma
 90. Yol Arkadaþým
 91. Yorgun
 92. Yorgun Yýllarým
 93. Ýsyan Ederim
 94. Yürü Kervanlarým Yürü
 95. Yýkan Sendin
 96. Yýkýp Gitmiþtin
 97. Yýllarým
 98. Yýllarým Boþa Geçti
 99. Zalim Dostlarým
 100. Ziyan Oldum
 101. Þanssýzým
 102. Þansým Ne Yapsýn
Exibir músicas por número de acessos ou agrupadas em álbuns.
©2003- 2017 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital